Cyklokros a jeho možný tréninkový přínos

  Cyklotrenink, Trénink  

Oproti klasickým cyklistickým disciplínám se cyklokrosová sezóna odehrává převážně v zimním období. 

Začíná v září a končí v únoru. Má svou tradici především v zemích Beneluxu, Francii a v Čechách.

Podívejme dnes na tuto cyklistickou disciplínu z pohledu cyklisty (především amatérského) a jejího možného využití, co by dalšího tréninkového prostředku v přípravě cyklisty. 

Cyklokrosové závody patří k oblíbeným závodům u většiny mládežnických týmů a sportovních středisek. Jsou jednak zpestřením tréninkové přípravy dětí, ale především u nich rozvíjí další cyklistické dovednosti v kombinaci s dráhou a silnicí. Proto zařazení cyklokrosu až do věkové kategorie juniorů „prvoročáků“ je prospěšné z výše uvedeného. 

 Od vyššího věku je již nutné preferovat priority hlavního zaměření cyklistů. Je-li základní disciplínou samotný cyklokros, tak přípravu je ideální kombinovat se silničními závody. O veškerých dalších kombinacích (dvou disciplín!!!) už je potřeba diskutovat a vzít především v potaz fyzickou a technickou úroveň cyklisty (cyklistky), celkovou úroveň disciplíny v daném státě. Čím vyšší kvalita na národní úrovni, tím těžší možnost vybojovat si místo pro možnou reprezentaci na ME, MS či OH. 

Ale výjimky potvrzují pravidlo: např. Kateřina Nash, Eva Lechner, Mariane Voss či Peter Sagan nebo v současnosti Mathieu van der Poel. Tito namátkou vybraní jedinci měli či mají takové genetické a tudíž i fyzické předpoklady pro tento sport, že byli či jsou schopni zvládat prakticky všechny možné kombinace disciplín v cyklistice. 

Doposud jsme se bavili na úrovni přípravy na profesionální dráhu či o ní. Podívejme se však na cyklokros jako na možný tréninkový prostředek pro amatérské cyklisty, jak bylo uvedeno v úvodu článku. 

Cyklokros jako disciplína je velice dynamický, vysoce intenzivní a tudíž velmi fyzicky namáhavý sport. 

Délka závodů je obecně od 15 do 60 minut, ale v amatérských kategoriích se pohybujeme okolo 30- 40 minut maximálně. 

Proto je velmi často tato disciplína využívána jako dobrá příprava pro amatérské CrossCountry závody či jako podzimní a zimní příprava pro nejrůznější závody typu KPŽ. 

Určitě je to výborný tréninkový prostředek vzhledem k intenzitám samotného závodu, kdy organismus pracuje v sub maximálních až maximálních hodnotách. 

A když si uvědomíme, že zimní příprava na sezónu bývá u amatérských cyklistů (vzhledem k relativně nižším objemům oproti profi cyklistice) velmi intenzivní z procentuálního poměru k objemům, tak se závody cyklokrosu jeví jako celkem rozumná část zimní přípravy ( jedná se o období cca 2-2,5 měsíců ). 

Vzhledem k tomu, že cyklokros navazuje na konec závodního období amatérů (většinou mtb závodníků), je velmi vhodné si udělat kratší pauzu před zahájením cyklokrosové části. Stačí několik dní, např. týden a odpočinout si jak fyzicky, tak psychicky od kola. Neztratíme tím mnoho z výkonnosti a jsme především psychicky připravení na poslední tréninkovou a závodní část roku. 

Tréninky, již i z charakteru a délky závodů, jsou kratší a celkově rychlejší. V týdnu vložíme, jeden velmi rychlý a svižný trénink. Ale v úvodu tréninkové přípravy je velmi vhodné si opět osvojit cyklokros. To znamená, osedlat cyklokrosový stroj, začít běhat v terénu i s kolem na rameni, cíleně seskakovat a naskakovat . Vybírat kratší a prudší kopečky a tudíž chodit i necíleně v tréninku do vysokých tepů a eventuálně wattů. Prostě opět si navyknout na techniku v terénu na úzkých gumách, na krátké a mnohdy prudké výjezdy do 10-30 sekund . 

Závěrem je určitě možné říct, že dobře od trénovaná a od závoděná krosová sezóna bude pro většinu amatérských cyklistů kvalitním vkladem do bajkové sezóny. Jen je potřeba dobře naplánovat v sezóně období odpočinku , které by mělo přinést regeneraci fyzickou, ale i především psychickou! Jedině tak se vyvarujete možnému přetrénování, či spíše zklamání z celkové únavy a špatných výsledků na poli cyklokrosovém a následně i bajkovém.

Text: Karel Martinek

Foto: Cyklotrenink