Testy a měření

  Cyklotrenink, Trénink  

Pro sledování výkonnostních schopností organismu existuje velké množství kritérií, testů a sledování. Vzhledem k tomu, že tyto testy požaduje většina lidí ,kteří provozují především sportovní aktivity vytrvalostního rázu, tak i my provádíme a nabízíme testy a sledování právě těchto vytrvalostních aktivit.

Schodovitý test , jinými slovy test laktátové křivky, je specifický test , jehož výsledky jsou přímo možné aplikovat do samotného tréninkového procesu. Proto tento test je, dle našeho mínění, nejideálnějším měřením pro svou okamžitou možnost aplikace do tréninku. Dnes již drtivá většina rekreačních a amatérských sportovců používá měřiče tepové frekvence, ale stále je mnoho těch, kteří vlastně ani neznají své parametry aerobního a anaerobního prahu! Sice použijí výpočty ,maximální tepovou frekvenci a různé jiné parametry, ale tyto výpočty mnohdy nekorelují se skutečnou výkonností jednotlivce.

Tento schodovitý test je i ideálním testem pro lidi, kteří se snaží redukovat svoji hmotnost sportovními aktivitami., ale neuvědomují si ,že nejvyšší efektivita sportovní aktivity pro redukci tuků je právě intenzita zatížení do aerobního prahu, kdy jsou schopni využívat tuky jako zdroje energie až v 80%. Zvyšováním intenzity bohužel klesá i využití tuků a tím se i snižuje efektivita cvičení pro redukci. Sportující populace si totiž mnohdy „plete“ základní pojmy a zvyšování fyzické zdatnosti ještě vůbec nemusí korespondovat se snižováním hmotnosti ( To je typický příklad žen, které např. navštěvují hodiny spinningu a zde cvičí mnohdy v submaximálních až maximálních intenzitách, kdy energii pro svou aktivitu získávají především z glykogenových zásob, tudíž tuky jako zdroj možné energie prakticky obcházejí. A po určité době jsou velice zklamané, že snížení hmotnosti nekoresponduje s vydanou námahou a penězi!)

Test laktátové křivky

Smyslem tohoto vyšetření je stanovení aerobního (AEP) a anaerobního prahu (ANP), vytrvalostní úrovně a silových schopností organismu v daný okamžik. Vyšetření je složeno ze 4. až 8. stupňovaných zátěží z nich každá trvá 3-4 minuty. Po každé zátěži odebíráme kapilární krev ke stanovení hladiny kyseliny mléčné – laktátu. Z těchto nashromážděných 4 – 8 hodnot kyseliny mléčné vytvoříme laktátovou křivku a stanovíme aerobní práh při hladině 1- 2 mmol/l La a anaerobní práh na hladině 3-4 mmol/l La.

Tyto parametry jsou základem pro kvalitní trénink. Vyšetření lze  provést jednak na vlastním kole za použití speciálního cyklistického trenažéru a jednak na  cyklistickém rotopédu nebo lze vyšetření modifikovaně provést i na běhátku či veslařském trenažéru.

Prahový test

Tento test je spíše doménou pro vrcholové sportovce, ale lze ho provádět prakticky u všech zájemců, sportovců jak rekreačních ,tak profesionálních. Po stanovení anaerobního prahu při předešlém testu laktátové křivky ( tento test se musí provést minimálně 2 až 3 dny předem) , zjistíme parametry anaerobního prahu ( TF + waty). Po cca 30. minutovém rozjetí na ergometru, zahájíme vlastní test , kdy sportovec šlape na zátěži odpovídající hodnotám ANP a odebíráme kyselinu mléčnou po 5,10.20. a 30 minutách. Smyslem tohoto vyšetření je zjistit reálný anaerobní práh v tepových a watových hodnotách.

Proč reálných ? Při stanovení hodnot aerobního a anaerobního prahu v průběhu schodovitého testu získáme určité parametry, které odrážejí aktuální stav organismu. Ale bohužel nám mnoho neříkají o kapacitě našeho organismu, která může být prozatím třeba ještě na nižší úrovni( sportovec např. na kole jezdí pouze 1 až 3 roky), ale přesto hodnoty zjištěné měřením při schodovitém testu jsou na velmi dobré úrovni! Čím bude kapacita organismu sportovce větší, tím delší dobu je sportovec schopen podávat výkon (zjištěný při laktátové křivce) na úrovni anaerobního prahu ( v testu to bude znamenat, že hladiny měřené kyseliny mléčné nebudou stoupat, ale budou v oblasti anaerobního prahu ( 3 ?,5 mmol/l).

Tepová frekvence může lehce stoupat. (Víme ,že mnohdy cyklista jede v tepech až 10-15 tepů vyšších než je jeho anaerobní práh a přesto vydrží jet velmi dlouhou dobu. Jde však o to, jaká efektivita jízdy v této TF, tj. jaký aktuální výkon podává. Většinou tento výkon je nižší než je hodnota anaerobního prahu. Čím je vyšší kapacita organismu sportovce, tím delší dobu je schopen podávat výkon na hranici anaerobního prahu!)

Maximální spiroergometrický test

Smyslem tohoto vyšetření je zjistit funkční předpoklady jedince pro daný sport. Zjišťují se aerobní, anaerobní, silové schopnosti a předpoklady Tento typ vyšetření doporučujeme a provádíme především u vrcholových sportovců a u mladých nadějí pro pravidelnou kontrolu jejich výkonnostního růstu. Toto vyšetření lze opět provádět na všech typech trenažérů jako stanovení laktátové křivky. Při tomto vyšetření se zvyšuje zátěž bicyklového ergometru ( resp.rychlost běhátka) každou minutu o určité pevně dané množství wattů (na běhátku rychlost v km/h) a samotný test je ukončen prakticky až při úplném vyčerpání sil klienta.

Antropometrické měření

Skladba těla je pro většinu sportovců klíčovým ukazatelem s vysokou korelací ke sportovnímu výkonu. Naše metodika antropometrického měření umožňuje stanovit procento podkožního tuku, procento svalové hmoty, procento kostí a zbytku. Dále je možné určit somatotyp, ATH, WHR, BMI aj.