MTB vs silnice – rozdíly v tréninku

  Poradna  

Don        

Dobrý den , daly by se shrnout základní rozdíly mezi treninkem „žiletkářů“ a bajkerů ? Dejme tomu pro cíl – maraton.

 

Cyklotrenink

Názory na to, zda se má lišit trénink silničáře a bikera a jak moc se stále poměrně různí. V zemích českých ještě stále převládá přístup univerzální, tedy cyklistika je jen jedna. Většina ambicióznějších bikerů sleduje podobně jako silničáři hlavně objemovou složku a trénuje převážně na silnici, v terénu prakticky pouze závodí.

Tento přístup má své nezanedbatelné výhody – kilometry v deníku přibývají mnohem rychleji, nohy jsou daleko méně unavené a ze silnice se dá na horské kolo dobře převést rychlost a švihová jízda. Tento přístup je také daleko méně náročný na ztrátové časy – dojezd do vhodného terénu, údržba kola atd. Řekl bych, že zvláště pro lehčí závody typu padesátek a půlmaratonů tento přístup může přinášet velmi dobré výsledky a bohatě postačí.

Pro závody XC a nebo na druhé straně velmi náročné dlouhé maratony s velkými převýšeními je ale vhodnější zvýšit procento tréninků v terénu, a to jak objemových, tak zejména speciálních, zaměřených jednak na techniku, jednak na vysoce intenzivní prahové a nadprahové intervaly. Jízda v terénu klade na svaly trochu jiné nároky než po hladkém asfaltu, obvyklá intenzita zejména XC závodů je mnohem vyšší než na silnici a celek nelze dobře simulovat na silničním kole.

Důležité je i udržení ä zlepšení technických dovedností, ale i jistoty a sebevědomí v náročném terénu. V každém případě se vyššímu podílu jízdy v terénu musí přizpůsobit plánovaný objem, ani vyjádřený v hodinách by neměl být tak vysoký jako pro „čistou silnici“, vyššímu podílu vysokých intenzit by měl odpovídat větší podíl kompenzačních jednotek, regenerace a volna.