Elektrokolo – fenomén současné vyspělé společnosti

  Cyklotrenink  

Toto krátké zamyšlení nad smyslem využití elektrokol je směřováno především k cyklistům. Nebudu se hluboce a obšírně zabývat svými názory nad “falešnou iluzí pohybu”, které elektrokolo majitelům přináší.

Chci především najít klady a zápory při používání e-bajků a tudíž proč a kdy má logiku a přínos je kupovat a kdy ne. Začnu pozitivním pohledem na elektrokolo. 

Proč si ho pořídit a kterým skupinám lidí přinese bonus pomoci a prospěšnosti.

 – především je dobrou alternativou pro pohybově postižené osoby (např. poúrazové stavy či vrozené pohybové vady), pro osoby se závažnějším kardiovaskulárním onemocněním, a další možná onemocnění 

– druhou skupinou jsou bezesporu senioři, jimž fyziologicky stárnutím síly ubývají, k této skupině bych klidně přiřadil i skupinu osob na kole běžně nejezdící, pro kterou je elektrokolo velmi výhodným mobilním prostředkem na dovolené, především v horských oblastech. 

– třetí skupinou jsou osoby, které používají kolo jako dopravní prostředek na cesty do zaměstnání a zpět, na nákupy atd. ( požadavek je ovšem ten, že chtějí jet v obleku, tudíž se nezpotit- čili nevyvíjet výraznější fyzickou aktivitu ) 

– poslední skupinou jsou například cyklističtí trenéři, kterým usnadňuje elektrokolo pohyb na závodišti nebo v samotných trénincích s týmem nebo se svým svěřencem. 

Proč si elektrokolo nepořídit. 

Do tohoto odstavce již patří všechny ostatní důvody, proč děti, dospělí i nakonec senioři na kolo sedají. 

Kolo odjakživa patřilo a patří k pohybu, ke sportu a k cílenému nebo necílenému rozvoji fyzické zdatnosti. Víme že pohyb samotný, ať na kole či mimo něj, člověku přináší jednak z dlouhodobého hlediska zlepšování fyzické kondice a zároveň každá zátěž ve vyšších intenzitách či větším objemu způsobuje uvolňování známých hormonů “endorfýnů”, nebo-li hormonů štěstí. Každý z vás tuší o čem je řeč. Pocit únavy s pocitem výrazného uspokojení, že jste to dokázali, že jste sice unavení, ale spokojení a občas i šťastní. Kolo je ideální prostředek pro lidi s nadváhou či obezitou, jelikož kromě chůze toho obézní člověk moc fyzicky nezvládá, a především většina fyzických aktivit nepřiměřeně zatěžuje pohybový aparát, hlavně klouby dolních končetin. Proto je kolo ideální pro první období redukce hmotnosti. Kolo nás nutí vydávat kalorie, zapojovat svaly, oběhový aparát, pohyb zlepšuje naší vytrvalost a sílu v kopcích, prostě nás udržuje v dobré fyzické kondici. Někoho sportuje více a někoho méně, ale tak to už je a záleží jen na nás samotných, kolik času budeme pohybu věnovat a obětovat. 

Elektrokolo nám bohužel lže a vyvolává v nás pocit pohybu a po určité době začneme lhát i my sami sobě v kopcích, kdy velmi rádi a pravidelně využijeme možnost pomoci elektromotorku. A kruh je uzavřen. Obézní nehubnou, fyzické trosky nesílí a troskami zůstávají i přes stovky najetých kilometrů. A hlavně si e-bajkisté nevytváří hormony štěstí a po určité době i tento “sport” zavrhnou, protože je prostě neuspokojuje. 

Boleslavská automobilka představila novou vizi budoucnosti e-bajků. A ta je velmi tristní, už nebudete muset ani šlapat, prostě budete jen stát na koloběžce poháněné elektromotorem a brzdit jí lehkým předklonem či záklonem těla. 

Co říci na závěr? Jsem optimista a věřím, že bude stále více lidí sportovat a jezdit na NORMÁLNÍCH kolech, ale jsem i realista a když z pohledu lékaře vidím, jak se za posledních 25 let zhoršila fyzická úroveň populace a především dětí, tak mě trochu optimismus opouští. 

Vše souvisí se zvyšováním životní úrovně populace. Takže si uděláte sami obrázek, kde se prodalo nejvíce elektrokol a proč je jejich boom. PROTOŽE čím vyšší životní úroveň, tím nižší fyzická zdatnost. 

Karel Martinek