Hlavní trenér české reprezentace MTBO

Vyškolen v metodice přípravy tréninkových plánů systému cyklotrenink.com

Aktivní závodník v MTBO, outdoor a survival závodech.